Dečije sobe su prepune raznih vrsta predmeta. Neke od njih želite da prikažete tako da predstavljaju bitan deo dekora. To možete postaviti na zidnim policama, ugaonim policama ili na stalažama. Ali zašto ne pokušate da pronađete one koje su dovoljno zanimljive i drugačije, koje mogu da postanu bitan deo ukupnog uređenja dečije sobe? Kod nas postoji puno zanimljivih i kreativnih rešenja koja dečiju sobu mogu učiniti lepšom i maštovitijom.